hlavicka.jpg

English (examples)

KOPECKÝ, K., FERNÁNDEZ-MARTÍN, F.-D.,SZOTKOWSKI, R., GÓMEZ-GARCÍA, G., MIKULCOVÁ, K. Behaviour Of Children and Adolescents and the Use Of Mobile Phones in Primary Schools in The Czech Republic. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 8352. https://doi.org/10.3390/ijerph18168352

KOPECKÝ, K., SZOTKOWSKI, R., AZNAR-DIAZ, I., ROMERO-RODRIGUEZ, J-M. The phenomenon of sharenting and its risks in the online environment. Experiences from Czech Republic and Spain, Children andYouth Services Review (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.104812

KOPECKÝ, Kamil and René SZOTKOWSKI. Czech Children in Cyberworld [online]. 2019. 

AZNAR-DIAZ, I., KOPECKÝ, K., ROMERO-RODRIGUEZ, J.M., CÁCERE-RECHE, M.P., & TRUJILLO-TORRES, J.M. (2020). Pathologies associated with the problematic Internet use. A systematic review and meta-analysis in WOS and Scopus. Investigación Bibliotecológica. ISSN:2448-8321

KOPECKÝ, Kamil and René SZOTKOWSKI. Sexting and Risky Acquaintances Made by Czech Children in Cyberspace [online]. 2017. Retrieved from: doi:10.13140/RG.2.2.16632.34560

KOPECKÝ, Kamil and René SZOTKOWSKI. The Minecraft Phenomenon in the Czech Environment (Research Report) [online]. 2017. Retrieved from: doi:10.13140/RG.2.2.36727.42401

KOPECKÝ, Kamil a René SZOTKOWSKI. Cyberbullying , cyber aggression and their impact on the victim - the teacher. Telematics and Informatics [online]. 2017, roč. 34, č. 2. ISSN 0736-5853. Retrieved from: doi:10.1016/j.tele.2016.08.014

KOPECKÝ, Kamil. Online Blackmail of Czech Children Focused on “Sextortion” (Analysis of Culprit and Victim Behaviors). Telematics and Informatics [online]. 2017, roč. 34, č. 1, s. 11–19. ISSN 0736-5853. Retrieved from: doi:10.1016/j.tele.2016.04.004

KOPECKÝ, Kamil. Cyberbullying in a Population of Slovak Teenagers (Quantitative Research). Human Affairs [online]. 2016, roč. 26, č. 2, s. 117–127. ISSN 1337-401X. Retrieved from: doi:10.1515/humaff-2016-0013

KOPECKÝ, Kamil. Czech Children and Facebook – A Quantitative Survey. Telematics and Informatics [online]. 2016, roč. 33, č. 4, s. 950–958. ISSN 0736-5853. Retrieved from: doi:10.1016/j.tele.2016.02.008

TOMCZYK, Łukasz a Kamil KOPECKÝ. Children and Youth Safety on the Internet: Experiences from Czech Republic and Poland. Telematics and Informatics [online]. 2015, roč. 33, č. 3. ISSN 07365853. Retrieved from: doi:10.1016/j.tele.2015.12.003

KOPECKÝ, Kamil. Misuse of web cameras to manipulate children within the so-called webcam trolling. Telematics and Informatics [online]. 2016, roč. 33, č. 1, s. 1–7. ISSN 0736-5853. Retrieved from: doi:10.1016/j.tele.2015.06.005

KOPECKÝ, Kamil. Sexting Among Slovak Pubescents and Adolescent Children. Procedia - Social and Behavioral Sciences [online]. 2015, roč. 203, s. 244–250. ISSN 18770428. Retrieved from: doi:10.1016/j.sbspro.2015.08.289

KOPECKÝ, Kamil, René SZOTKOWSKI a Veronika KREJČÍ. Risks of Internet Communication IV [online]. 1. vyd. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-4105-4. Retrieved from: http://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/doc_download/60-risks-of-internet-communication-iv

KOPECKÝ, Kamil, René SZOTKOWSKI a Veronika KREJČÍ. The Risks of Internet Communication 3. Procedia - Social and Behavioral Sciences [online]. 2012, roč. 69, s. 1348–1357 [vid. 2. duben 2015]. ISSN 1877-0428. Retrieved from: doi:10.1016/j.sbspro.2012.12.072

KOPECKÝ, Kamil. Cyberbullying and Other Risks of Internet Communication Focused on University Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences [online]. 2014, roč. 112, s. 260–269 [vid. 18. březen 2015]. ISSN 1877-0428. Retrieved from: doi:10.1016/j.sbspro.2014.01.1163

KOPECKÝ, Kamil, Lukáš HEJSEK, Jana KUSÁ, Hana MAREŠOVÁ a Vlasta ŘEŘICHOVÁ. Specifics of Children Communication and Online Aggressors within the Online Assaults on Children (Analysis of Selected Utterances). In: SGEM2015 Conference Proceedings [online]. 2015, s. 195–202. Retrieved from: doi:10.5593/SGEMSOCIAL2015/B11/S1.026

Czech (examples)

KOPECKÝ, K. a kol. Riziková komunikace a seznamování českých dětí v kyberprostoru.Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021

SZOTKOWSKI, R., KOPECKÝ, K., DOBEŠOVÁ, P. Sexting u českých dětí. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021

SZOTKOWSKI, R., & KOPECKÝ, K. (2018). Kyberšikana a další druhy online agrese zaměřené na učitele. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. https://doi.org/10.5507/pdf.18.24453347

KOPECKÝ, Kamil, René SZOTKOWSKI a Veronika KREJČÍ. Rizikové formy chování českých a slovenských dětí v prostředí internetu [online]. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4861-9. Retrieved from: doi:10.5507/pdf.15.24448619

KOPECKÝ, Kamil. Rizikové chování studentů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v prostředí internetu. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3858-0.

KOPECKÝ, Kamil. Specifické rysy kyberšikany u českých dětí v kontextu systému všeobecné primární prevence (pohledem kvantitativně-kvalitativního výzkumu). e-Pedagogium. 2015, č. 3, s. 71–82. ISSN 1213-7758.

KOPECKÝ, Kamil. Stručný úvod do problematiky online vydírání českých dětí se zaměřením na tzv. sextortion. Pediatrie pro praxi. 2014, roč. 15, č. 6, s. 352–354. ISSN 1803-5264.

KOPECKÝ, Kamil. Strategie manipulace dětí v online prostředích se zaměřením na tzv . kybergrooming. Pediatrie pro praxi. 2015, roč. 16, č. 5, s. 331–334. ISSN 1803-5264.

KOPECKÝ, Kamil, René SZOTKOWSKI a Veronika KREJČÍ. Nebezpečí internetové komunikace IV. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-3911-2.

KOPECKÝ, Kamil, René SZOTKOWSKI a Veronika KREJČÍ. Nebezpečí internetové komunikace 3. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3087-4.

KOPECKÝ, Kamil a René SZOTKOWSKI. Kyberšikana a další formy rizikového chování českých dětí v prostředí internetu. Adiktologie. 2015, roč. 15, č. 3, s. 166–173.

KOPECKÝ, Kamil a René SZOTKOWSKI. Kyberšikana, sexting a rizikové seznamování českých dětí v prostředí internetu. Komenský. 2014, roč. 139, č. 2, s. 10–16. ISSN 0323-0449.

KOPECKÝ, Kamil, Veronika KREJČÍ a René SZOTKOWSKI. Sdílení osobních údajů na internetu českými dětmi ve věku od 11 do 17 let – výsledky výzkumu. Paidagogos [online]. 2013, roč. 2013, č. 1, s. 97–109 [vid. 11. duben 2015]. ISSN 1213-3809. Retrieved from: http://www.paidagogos.net/issues/2013/1/article.php#art7

Research team

Kamil Kopecký, PhD (Researchgate profile)
René Szotkowski, PhD (Researchgate profile)